ACE/DSCOVR

Opgelet: Sinds eind juli 2016 is de nieuwe DSCOVR satelliet in gebruik genomen voor het meten van de zonnewindparameters.
De oude ACE-satelliet levert wel nog data, maar deze datastroom wordt steeds vaker onderbroken omdat DSCOVR prioriteit krijgt. Vandaar dat er geregeld gaten in de grafieken verschijnen.
In principe moeten op deze link van NOAA altijd de meetgegevens van de voorbije 24u te vinden zijn.

Tekstfile

Ook op poollicht.be staan de meetgegevens afkomstig van DSCOVR.

 

Meetgrafieken oude ACE-satelliet:

Meting van de zonnewindeigenschappen op 1,5 miljoen kilometer van Aarde, 40 tot 70 minuten voor aankomst op Aarde.

Wanneer Bz negatief is wordt er verhoudingsgewijs een groter percentage zonnewinddeeltjes binnen gelaten in de magnetosfeer van de Aarde.
Deze kunnen meteen of later noorderlicht veroorzaken na transport naar onze atmosfeer. Hoe hoger de dichtheid (density), hoe meer deeltjes er voorradig zijn om binnen te treden.
Hoe hoger de snelheid (speed), hoe makkelijker de deeltjes een zetje krijgen om te kunnen binnetreden in de magnetosfeer.


Afgelopen 6u: (De begintijd is in UTC. Voor Finland moeten we hier 2u bij optellen, voor Noorwegen en oa. Benelux is dat 1u)

Afgelopen 2u: 

 

Magnetometer Sodankylä

Hier zien we het onmiddellijke effect van de zonnewind op Aarde.
Vooral de afwijking van de rode lijn is van belang. Een afwijking van 50nT is meestal een indicatie voor noorderlicht op dit moment.
Wanneer de lijn plots diep naar beneden zakt zal er actief noorderlicht te zien zijn, mogelijk over de volledige hemel.

De tijd staat opnieuw in UTC, dus voor Finland moet hier 2u bij worden opgeteld voor lokale tijd.